Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile  widok od ulicy Bydgoskiej
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile  widok od ulicy Bydgoskiej
CDN Piła
CDN w Pile
CDN Piła
CDN w Pile
previous arrow
next arrow
PlayPause

Witamy na nowej stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Nie wszystkie informacje zostały już przeniesione w nowe miejsce, dlatego starą wersję serwisu CDN w Pile można przeglądać pod adresem http://archiwalna.odnpila.nazwa.pl

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile corocznie przed lub zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego organizuje spotkania informacyjno-organizacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek zainteresowanych procesem wspomagania. O spotkaniu dyrektorzy są informowani pocztą tradycyjną, mailowo oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ośrodka www.cdn.pila.pl. Dyrektorzy potwierdzają chęć uczestniczenia w spotkaniu, składając wstępną deklarację. Podczas spotkania prezentowane są dobre praktyki kompleksowego wspomagania, które odbyły się w innych przedszkolach, szkołach i placówkach w poprzedzającym roku szkolnym. Udzielane są informacje dotyczące organizacji wspomagania i wszelkich formalności.

 

Czytaj więcej Wspomaganie opis

 

Doradztwo metodyczne

jest istotnym czynnikiem podnoszenia jakości nauczania w szkołach i placówkach w rejonie naszego działania, obejmującym powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski. Punktem odniesienia pracy nauczycieli doradców jest koncepcja kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz zwiększenie efektywności pracy nauczycieli i rad pedagogicznych


Publikowanie artykułów

Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej.
Publikacje zamieszczamy na stronie internetowej w zakładce „Publikacje” jako:

  1. Biuletyn „Wiadomości-Opinie-Materiały”, ISSN 1429-6276;
  2. Repozytorium CDN;
  3. Scenariusze;
  4. Dobre praktyki;

W naszych Publikacjach zamieszczamy artykuły służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą.
Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami, działaniami innowacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi oraz wszelakimi refleksjami związanymi z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem.
Uważamy, że warto inspirować się wzajemnie, polecać dobre rozwiązania metodyczne i działania edukacyjne, czasami nie „wyważać już otwartych drzwi, a raczej otwierać nowe”.

Czytaj więcej Publikacje opisUprzejmie informujemy, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozpoczyna nabór na studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Nauk Stosownych im. St. Staszica w Pile (dawny PUSS). Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile otrzymała pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie złożonego wniosku o uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia podyplomowe będą prowadzone na kierunkach:

– przygotowanie pedagogiczne,

– zarządzanie oświatą.

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej. Wykłady będą prowadzone online, a ćwiczenia oraz warsztaty stacjonarnie.

Nabór na studia będzie trwał do 23.09.2022 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo na adres a.pochylska@cdn.pila.pl

(zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, preferowany kierunek)

Informacje pod numerem telefonu (CDN) – 67 352 70 10

Koszt studiów:

– przygotowanie pedagogiczne III semestry – 3500 zł,

– zarządzanie oświatą – 3 000 zł.

Planujemy uruchomić również inne kierunki studiów podyplomowych, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji pedagoga specjalnego w placówkach i szkołach. Będzie to możliwe po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, w którym zostaną określone szczegółowe kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

Druk podania będzie dostępny w sierpniu na stronie www.cdn.pila.pl 


Druk zgłoszenia – wkrótce

Aktualności

Nadchodzące szkolenia

W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

Back to top