Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Kino za rogiem
Biuletyn Pilskiej oświaty Nr 4 z 2022
Konkurs
Kino za rogiem
Biuletyn Pilskiej oświaty Nr 2 z 2024
Konkurs
Metodyczne wakacje-slajder /
previous arrow
next arrow
PlayPause

Doradztwo metodyczne

jest istotnym czynnikiem podnoszenia jakości nauczania w szkołach i placówkach w rejonie naszego działania, obejmującym powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski. Punktem odniesienia pracy nauczycieli doradców jest koncepcja kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli oraz zwiększenie efektywności pracy nauczycieli i rad pedagogicznych


Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile corocznie przed lub zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego organizuje spotkania informacyjno-organizacyjne dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek zainteresowanych procesem wspomagania. O spotkaniu dyrektorzy są informowani pocztą tradycyjną, mailowo oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej ośrodka www.cdn.pila.pl. Dyrektorzy potwierdzają chęć uczestniczenia w spotkaniu, składając wstępną deklarację. Podczas spotkania prezentowane są dobre praktyki kompleksowego wspomagania, które odbyły się w innych przedszkolach, szkołach i placówkach w poprzedzającym roku szkolnym. Udzielane są informacje dotyczące organizacji wspomagania i wszelkich formalności.

 

Czytaj więcej Wspomaganie opis

 


Publikowanie artykułów

Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej.
Publikacje zamieszczamy na stronie internetowej w zakładce „Publikacje” jako:

  1. Biuletyn „Wiadomości-Opinie-Materiały”, ISSN 1429-6276;
  2. Repozytorium CDN;
  3. Scenariusze;
  4. Dobre praktyki;

W naszych Publikacjach zamieszczamy artykuły służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą.
Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami, działaniami innowacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi oraz wszelakimi refleksjami związanymi z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem.
Uważamy, że warto inspirować się wzajemnie, polecać dobre rozwiązania metodyczne i działania edukacyjne, czasami nie „wyważać już otwartych drzwi, a raczej otwierać nowe”.

Czytaj więcej Publikacje opis


Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne – informacje

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozpoczyna nabór na studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Nauk Stosownych im. St. Staszica w Pile na kierunku przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe będą realizowane przez 3 semestry w formie stacjonarnej i on-line, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie standardów kształcenia nauczycieli i podziałem procentowym godzin.

Nabór na studia będzie trwał do 15.09.2023r.

Rozpoczęcie roku akademickiego od 10.2023r.

Zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo na adres sekretariat@cdn.pila.pl

(zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy)

Kolejne informacje dotyczące planowanego uruchomienia studiów podyplomowych, a także druk podania będą dostępne na stronie www.cdn.pila.pl w zakładce studia podyplomowe w późniejszym terminie.

Aktualności

Nadchodzące szkolenia

Back to top