Konferencja AI

to temat przewodni nieodpłatnej konferencji organizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile, która odbędzie się 7 października 2023 r. o godz. 10:00.

Konferencja odbędzie się na terenie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych sposobów implementowania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym. Do podzielenia się dobrymi praktykami zaprosiliśmy największe autorytety w tym obszarze.

Wśród prelegentów znajdą się wybitne osobowości ze świata edukacji:

  • prof. UAM dr hab. Michał Klichowski;
  • dr Ada Florentyna Pawlak;

Program konferencji

Strona Konferencji

Zapisy