Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe dyrektorów szkół/placówek

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół/placówek. Naszym celem jest przygotowanie takiej oferty, która będzie odpowiadała Państwa oczekiwaniom związanym z tematyką i organizacją szkoleń, dlatego prosimy o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankiety. Wyniki wykorzystamy do planowania Akademii dla Dyrektora na rok szkolny 2024/2025.

Dyrektor CDN w Pile z pracownikami


1. Jakie czynniki decydują o wyborze przez Państwa szkolenia?
(proszę zaznaczyć 3 najważniejsze czynniki):


2. Proszę wskazać, z jakich źródeł czerpią Państwo informacje o szkoleniach
(proszę zaznaczyć 3 wybrane odpowiedzi):


3. Jakie terminy szkoleń są dla Państwa najbardziej odpowiednie?

4. Jaka forma zajęć jest dla Państwa najbardziej odpowiednia?

5. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń jesteście Państwo zainteresowani? (proszę wybrać maksymalnie 3 obszary i wpisać propozycję)
6. Proszę wymienić minimum 2 umiejętności, których rozwinięcie pozwoliłyby Państwu zwiększyć swoją skuteczność na stanowisku dyrektora placówki oświatowej:
METRYCZKA

Płeć

Zarządzana placówka


Staż na stanowisku dyrektora