Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe nauczycieli

Szanowni Państwo,

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb środowiska oświatowego w zakresie doskonalenia. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania oferty szkoleń na rok 2024/2025. Chcemy, żeby nasze zamierzenia były adekwatne do zgłaszanych potrzeb, efektywne, a także cieszące się Państwa zainteresowaniem.

Pracownicy CDN w Pile

Proszę wskazać potrzeby doskonalenia zawodowego w poniżej wskazanych zakresach (wstawiając X w odpowiednie miejsce).

 1. Komunikacja


 2. Wiedza psychologiczno – pedagogiczna

 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 4. Działania wychowawczo – profilaktyczne

 5. Umiejętności metodyczne i wychowawcze

 6. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
 7. Forma prowadzenia doskonalenia zawodowego
 8. Preferowany czas trwania szkolenia


 9. Doradztwo metodyczne

 10. Czy korzystasz ze wsparcia metodycznego nauczycieli doradców?

 11. Inne (proszę zaproponować tematykę szkoleń):)

  METRYCZKA

  * pola obowiązkowe

 1. Etap kształcenia*: 2. Nauczany przedmiot*: 3. Stopień awansu zawodowego*: 4. Miejsce pracy*: