Szanowni Państwo

Mamy zatem rok 2023, rzekłby Rzecki1.

Ambitne plany, nowe wyzwania. Nowy numer 1/2023 Biuletynu „Wiadomości-Opinie-Materiały” otwieramy propozycją metodyczną. To rozgrywki, których uczestnicy przebierają się w postaci z gry, coś jakby drama, ale nie do końca, więcej w tym miejsca na samodzielność i kreatywność. To połączenie gry fabularnej, symulacji i dramy toczącej się według określonych zasad. Prezentujemy dwa artykuły, jeden to przybliżenie metody, natomiast drugi jest propozycją wykorzystania w praktyce szkolnej.

Kolejny artykuł to wypadkowa wiedzy i praktyki eksperta do spraw awansu zawodowego. Dzisiaj wydaje się ważkim tematem, a to dlatego że rok szkolny 2022/202 przyniósł zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Zmieniło się prawo – nowelizacja Karty Nauczyciela, nowe rozporządzenie dotyczące oraz rozporządzenie dotyczące oceny pracy nauczycieli. Wydaje się sporo, w związku z tym warto sprawdzić wszystkie nowości, podane przez doświadczonego eksperta.

Następna propozycja, też bardzo na czasie, a dotyczy wiedzy każdego nauczyciela/wychowawcy organizacji kształcenia, oceniania oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów przybyłych z Ukrainy. Wartością artykułu są zebrane , interaktywne, akty prawne będące aktualnymi przepisami dotyczącymi kształcenia uczniów przybyłych z zagranicy oraz zbiór niezbędnej literatury dla nauczycieli/wychowawców.

Biuletyn zamykamy propozycją książkową z uroczymi ilustracjami, a mówiącą o wartości przyjaźni.

Tradycyjnie, całemu numerowi towarzyszą prace fotograficzne naszej koleżanki, Emilii Jaworskiej – Weyders. Motyw drogi, bezdroży i pól uprawnych północnej Wielkopolski na przedwiośniu. Majestatyczne żurawie, budząca się przyroda do życia tchnie optymizmem i dobrą energią.