EkoMobilni

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w przyszłości będą w pełni odpowiedzialni za otaczające nas środowisko naturalne oraz do nauczycieli, którzy poprzez przeprowadzenie gry wśród swoich podopiecznych umożliwią im zapoznanie się z wartościowymi treściami zawartymi w grze. Mając na uwadze, że nawyki proekologiczne powinny być́ wdrażane od najmłodszych lat, zespół Stowarzyszenia Wiedza Dla Regionu realizuje projekt “EkoMobilni”. Aplikacja, która jako narzędzie edukacyjne ma na celu w przystępny i kreatywny sposób przekazać dawkę niezbędnej wiedzy, na tak istotny w dzisiejszych czasach temat ekologii i ochrony środowiska. Jest połączeniem trzech składowych: wiedzy ekologicznej, gry terenowej oraz nowoczesnej technologii co powoduje, że narzędzie edukacyjne w atrakcyjny sposób staje się innowacyjnym źródłem wiedzy.  

Przy wykorzystaniu aplikacji, możemy stworzyć grę terenową w przeciągu 5 min. Terenem rozgrywki może być sala, boisko szkolne czy pobliski park, gdyż jedynym krokiem do przygotowania jest rozstawienie QR-kodów, które będą elementami gry. Po dołączeniu uczniów do gry, ich zadaniem jest znalezienie i zeskanowanie kodów, które przenoszą ich w świat zadań i wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska.  

Integralną częścią projektu jest konkurs, który daje możliwość wykorzystania potencjału uczniów do stworzenia schematu działań́ lub zmian, dzięki którym przekształcą oni swoją placówkę edukacyjną w EkoSzkołę! Proces samodzielnego tworzenia przez uczniów pomysłu na zmiany jakich można dokonać, prowokuje do pozyskania wiedzy na temat ekologii i motywuje do dalszego działania.  

Więcej informacji na temat aplikacji oraz konkursu można znaleźć na stornie internetowej https://ekomobilni.edu.pl