Kino Za Rogiem Trzcianka na okres IX-XII 2023
W pierwszym półroczu 2023 roku w Kinie Za Rogiem Trzcianka planowana jest kontynuacja rozpoczętych uprzednio cykli seansów tematycznych, połączonych z dyskusją, pod szyldem Dyskusyjnego Klubu Kinomaniaka we wtorkowe popołudnia, oraz cykli kina dla dzieci i dorosłych w poniedziałkowe wieczory, a także kontynuacja projekcji „na zamówienie” w realizacjach dla szkół, czy też grup zorganizowanych.
Planowanych jest około 50-60 seansów w ramach tych spotkań.
Ponadto planowane są także seanse w ramach Nocy Zawodowców, czy też seanse tematyczne dla dzieci i dorosłych związane z tematami okolicznościowymi (Halloween, święta, itp.). Z nowości repertuarowych, zaplanowane zostały comiesięczne spotkania z filmem dokumentalnym oraz z ”Kinem Aktora” (od października).
Spotkania z filmem dokumentalnym działać będą na zasadach zbieżnych z Dyskusyjnym Klubem Kinomaniaka (seans + omówienie) i wplecione zostaną w cykl (temat, twórca, problematyka). Z kolei „Kino Aktora”, to cykl filmowy, który opierać się będzie na wyborze i rekomendacjach znanych postaci kina (aktorzy lub twórcy), co zostało z kilkoma aktorami już omówione i otrzymaliśmy deklarację chęci współpracy (m.in. Paweł Małaszyński, Dawid Ogrodnik, czy też Jurek Owsiak, bohater dokumentu pt. „Fenomen”). Wprowadzenie cyklu uzależnione jest od dyspozycyjności i zaangażowania aktorów, jednakże na podstawie otrzymanych deklaracji, cykl powinien wystartować już w październiku.
Kino Za Rogiem, w ramach ścisłej współpracy ze szkołą SP3, kontynuować będzie lekcje specjalne w sali kinowej, połączone z seansami dla dzieci (prowadzone przez wychowawców grup) lub też ze spektaklami online.
W uzależnieniu od umów dystrybucyjnych i możliwości, planowanych jest także kilka seansów muzycznych, w oparciu przede wszystkim o show Andre Rieu, które spotykają się z obszernym zainteresowaniem, a być może także i innych, jeśli zostaną przedstawione ciekawe propozycje przez dystrybutorów tego typu produkcji.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu zamówień i obsługi serwera oraz planowaną wymianą serwerów (I kwartał 2024), w okresie bieżącego półrocza planowana jest kontynuacja konserwacji przestrzeni serwerowej oraz bieżące prace nad aktualizacją oferty seansów dla dzieci i dla dorosłych w oparciu o pojawiające się nowości.

Z poważaniem,
Jerzy Hippmann