Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego składa się z 39 radnych, przedstawicieli młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Będzie to organ apolityczny, o charakterze konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym. Celem powołania jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie ich aktywności w działaniach samorządu województwa.

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji rozpoczął się 2 stycznia 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2023 r.

Wszelkie informacje o naborze znajdują się na stronie internetowej: www.umww.pl/mlodziezowy-sejmik