Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej. Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej.Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej. Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej.