Studia Podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozpoczyna nabór na studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Nauk Stosownych im. St. Staszica w Pile (dawny PUSS). Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile otrzymała pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie złożonego wniosku o uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia podyplomowe będą prowadzone na kierunkach:

– przygotowanie pedagogiczne,

– zarządzanie oświatą.

Studia podyplomowe będą realizowane w formie hybrydowej. Wykłady będą prowadzone online, a ćwiczenia oraz warsztaty stacjonarnie.

Nabór na studia będzie trwał do 23.09.2022 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać się mailowo na adres a.pochylska@cdn.pila.pl

(zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, preferowany kierunek)

Informacje pod numerem telefonu (CDN) – 67 352 70 10

Koszt studiów:

– przygotowanie pedagogiczne III semestry – 3500 zł,

– zarządzanie oświatą – 3 000 zł.

Planujemy uruchomić również inne kierunki studiów podyplomowych, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji pedagoga specjalnego w placówkach i szkołach. Będzie to możliwe po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, w którym zostaną określone szczegółowe kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego.

Druk podania będzie dostępny w sierpniu na stronie www.cdn.pila.pl