Dyrekcja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zawiadamia, że wyjazdowa

Akademia dla Dyrektora odbędzie się w dniach 29-31 marca 2023r. w Hotelu ARKA Medical SPA w Kołobrzegu, Sułkowskiego 11.

Rozpoczęcie akademii godzina 13.00.

Tematyka:

1. Formy monitorowania wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie edukacyjnym.

2. Edukacja klasyczna – możliwości prowadzenia w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

3. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna jako podmiot wspierający proces dydaktyczno-wychowawczy.

4. Zmiany w prawie oświatowym.

Zakończenie szkolenia: 31 marca 2023r. godz.12.00.

Dojazd we własnym zakresie.

Zgłoszenia na Akademię do dnia 10 marca 2023r.

Odpłatność za szkolenie : 800 złotych – płatne na konto CDN w Pile ( w dniach między 10–15 marca 2023r. ze względu na VAT) . Nr konta: 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720

Wszelkich informacji nt. w/w akademii udziela Jolanta Midor – tel. 67 352 70 20 lub e-mail : j.midor@cdn.pila.pl Zgłoszenia na e-mail: j.midor@cdn.pila.pl + dane do faktury.

W przypadku rezygnacji prosimy o pilne powiadomienie.