DYREKTORGrzegorz Bogacz67 352 70 11
WICEDYREKTORBeata Walczak 67 352 70 31
SEKRETARIATAleksandra Pochylska67 352 70 10
KIEROWNIK ADMINISTRACJIRemigiusz Pielacha67 352 70 12
Starszy SpecjalistaŁukasz Sienkiewicz67 352 70 14
SpecjalistaIrena Garczyńska67 352 70 39
KADRY
Starszy Specjalista
Anna Kurczalska67 352 70 15
Doradcy MetodyczniJoanna Blajchert, Maria Kaczorowska, Katarzyna Pastusiak, Katarzyna Włodkowska, Natasza Knop-Wrzalik, Edyta Piekarska, Magdalena Kozak-Jabłońska, Agnieszka Zawilska, Małgorzata Wucens, Iwona Manikowska, Marzena Teterus, Karolina Strógarek67 352 70 18 67 352 70 19 67 352 70 30
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Nauczyciel KonsultantIzabela Okrzesik-Frąckowiak67 352 70 17
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Główny SpecjalistaJolanta Midor67 352 70 20
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – SpecjalistaAlina Buczak67 352 70 21
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Kierownik KonsultantIrena Denisoff67 352 70 22
KSIĘGOWOŚĆDorota Prasek,  Dorota Chmielowiec67 352 70 23 67 352 70 24 67 352 70 25
Pracownia Doradztwa –Kierownik KonsultantMagdalena Gutowska67 352 70 26
Pracownia Informacji i Wydawnictw –SpecjalistaPaweł M. Owsianny 
Pracownia Doradztwa –KonsultantKarolina Skotarczak-Dobrzyńska, Joanna Stachowiak67 352 70 28
Pracownia Informacji i Wydawnictw – kierownik konsultantKatarzyna Kwaśnik67 352 70 27
Pracownia Informacji i Wydawnictw –Nauczyciel KonsultantSławomir Kozłowski67 352 70 40
Kino za Rogiem TrzciankaJerzy Hippmann608-297-629
PORTIERNIA 67 352 70 13