DYREKTORGrzegorz Bogacz67 352 70 11
WICEDYREKTORBeata Walczak 67 352 70 31
SEKRETARIATAleksandra Pochylska67 352 70 10
KIEROWNIK ADMINISTRACJIRemigiusz Pielacha67 352 70 10
Starszy SpecjalistaŁukasz Sienkiewicz67 352 70 14
SpecjalistaIrena Garczyńska67 352 70 39
KADRY
Starszy Specjalista
Anna Kurczalska67 352 70 15
KADRY
Specjalista
Izabela Capelik67 352 70 15
Doradcy MetodyczniNatasza Knop-Wrzalik, Maria Kaczorowska, Katarzyna Pastusiak, Karolina Strógarek, Katarzyna Włodkowska67 352 70 18
Doradcy MetodyczniEwa Chabzda, Maciej Danieluk, Magdalena Kozak-Jabłońska, Ryszard Michalski, Edyta Piekarska, Katarzyna Strzałkowska, Agnieszka Zawilska67 352 70 19
Doradcy MetodyczniJoanna Blajchert, Marzena Teterus, Małgorzata Wucens67 352 70 30
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Nauczyciel KonsultantIzabela Okrzesik-Frąckowiak67 352 70 17
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Główny SpecjalistaJolanta Midor67 352 70 20
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – SpecjalistaAlina Buczak67 352 70 21
Pracownia Kształcenia Ustawicznego – Kierownik KonsultantIrena Denisoff67 352 70 22
Główna KsięgowaDorota Prasek67 352 70 25
KSIĘGOWOŚĆAgnieszka Smolarz,  Dorota Chmielowiec, Ewa Rutkowska67 352 70 23 67 352 70 24
Pracownia Doradztwa –Kierownik KonsultantMagdalena Gutowska67 352 70 26
Pracownia Doradztwa –KonsultantMirosław Dzieniszewski67 352 70 16
Pracownia Doradztwa –KonsultantBeata Jędraszczak67 352 70 16
Pracownia Informacji i Wydawnictw –SpecjalistaPaweł M. Owsianny67 352 70 27
Pracownia Doradztwa –KonsultantKarolina Skotarczak-Dobrzyńska, Joanna Stachowiak67 352 70 28
Pracownia Doradztwa –KonsultantMonika Jeż67 352 70 28
Pracownia Informacji i Wydawnictw – kierownik konsultantKatarzyna Kwaśnik67 352 70 27
Pracownia Informacji i Wydawnictw –Nauczyciel KonsultantSławomir Kozłowski67 352 70 40
Kino za Rogiem TrzciankaJerzy Hippmann608-297-629
PORTIERNIA 67 352 70 13