Nazwa zadania:

Remont pomieszczeń w PBP Filia w Złotowie, ul. Szkolna 3

Zakres prac:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziane są m.in. następujące prace:

 1. Roboty budowlano-instalacyjne, w tym m.in.
 2. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 3. wykucie z muru ościeżnic drewnianych,
 4. obudowa pionów kanalizacyjnych,
 5. ułożenie płytek ceramicznych ściennych przy umywalce i zlewozmywaku w      pomieszczeniu    socjalnym
 6. montaż zlewozmywaka wraz z podejściem odpływowym,
 7. montaż umywalki,
 8. Podłoża i posadzki
 9.  Położenie warstwy wyrównującej pod posadzki z płyty OSB gr 12 mm
 10.  montaż płytek antypoślizgowych w korytarzu,
 11.  montaż paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych
 12.  montaż posadzki z wykładziny obiektowej
 13.  montaż listew przypodłogowych,
 14. Ściany i sufity
 15.  gładzie gipsowe ścian i sufitów,
 16.  malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi.
 17. Stolarka drzwiowa
 18.  montaż drzwi wejściowych wewnętrznych
 19. wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 
 20. Instalacje elektryczne, w tym m.in.
 21.  wypusty oświetleniowe,
 22.  wypusty gniazd wtykowych,
 23.  montaż opraw oświetleniowych typu LED.
 24. Położenie okablowania strukturalnego

Termin realizacji zadania: I półrocze 2024 r.

Źródło finansowania: środki własne UMWW

Zdjęcia przed remontem

Fotowoltaika zakończenie prac

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Zapytanie ofertowe – panele

Formularz ofertowy

Oświadczenie


Protokół z przeprowadzonego postępowania

Zapytanie ofertowe Nr 2/BUD/2023

Więcej informacji

Zdjęcia pomieszczeń filii BP w Trzciance, które są przeznaczone do remontu

Nazwa zadania: REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PILE – FILIA W TRZCIANCE

Zakres czynności:

1.      Położenie gładzi gipsowych na ścianach

2.      Zabudowa stropów płytą karton-gips

3.      Malowanie ścian i sufitów

4.      Remont podłóg

5.      Remont toalety – wymiana starej armatury i sanitariatów

Termin realizacji – z dniem podpisania umowy

Zakończenie: do 30.06.2023

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

Zakończenie prac

Elewacja południowa

Elewacja południowa

Elewacja północna

Elewacja północna

Elewacja wschodnia detal

Elewacja wschodnia detal

Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia detal

Elewacja zachodnia detal

Elewacja zachodnia

Elewacja zachodnia

Zdjęcia z zakończonych prac związanych z realizacją części drugiej pierwszego postępowania przetargowego

Drzwi do biur

Drzwi do biur

Drzwi wahadłowe parter

Drzwi wahadłowe parter

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe

Drzwi_2

Drzwi_2

Drzwi_3

Drzwi_3

Drzwi_4

Drzwi_4

Nazwa zadania:

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKU, DRÓG DOJAZDOWYCH, ORAZ PARKINGU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE, Z UWZGLEDNIENIEM POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

Zakres czynności:

1. Uzupełnienie ubytków w tynku elewacji;

2. Dwukrotne malowanie elewacji budynku;

3. Adaptacja klatki schodowej oraz montaż podestu -platformy dla niepełnosprawnych na odcinku: parter piętro II budynku, wraz  z budową podjazdu do budynku;

4. Montaż zamka elektronicznego z siłownikami do drzwi wejściowych zewnętrznych;

5. Odnowienie ciągów komunikacyjnych – malowanie;

6. Odnowienie ciągów komunikacyjnych – położenie płytek na klatkach schodowych i korytarzach;

7. Montaż cokolików przyposadzkowych;

8. Zamontowanie pochwytów stalowych, ocynkowanych;

9. Renowacja/wymiana stolarki drzwiowej;

10. Remont toalet – przystosowanie funkcjonalności dla osób ze specjalnymi potrzebami;

11. Oznakowanie budynku dla osób niewidomych – montaż oznakowania wizualno-wyczuwalnego;

12. Roboty rozbiórkowe – rozebranie krawężników, chodników, płyt betonowych;

13. Wywóz gruzu;

14. Przygotowanie podłoża, krawężników i nawierzchni z kostki betonowej;

15. Ułożenie kostki brukowej na parkingu i chodnikach;

16. Budowa ogrodzenia w granicy działki CDN.

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy

Zakończenie: do 02.12.2022

Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

LOGO CDN w Pile i Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Dokumentacja fotograficzna przed rozpoczęciem prac

Elewacja północna (frontowa)

Elewacja północna (frontowa)

Elewacja południowa (tylna)

Elewacja południowa (tylna)

Chodnik przed budynkiem CDN w Pile

Chodnik przed budynkiem CDN w Pile

Chodnik od strony parkingu

Chodnik od strony parkingu

Parking CDN w Pile

Parking CDN w Pile

Wjazd na teren CDN w Pile

Wjazd na teren CDN w Pile

Klatka schodowa wejściowa na której ma zostać zamontowana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami

Klatka schodowa wejściowa na której ma zostać zamontowana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami

Widok klatki schodowej na której ma zostać zamontowana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami

Widok klatki schodowej na której ma zostać zamontowana platforma dla osób ze szczególnymi potrzebami

Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi do biur

Drzwi do biur

Korytarz parter

Korytarz parter

Korytarz piętro II

Korytarz piętro II

Łazienka I piętro

Łazienka I piętro

Łazienka parter

Łazienka parter

Brama wjazdowa awaryjna

Brama wjazdowa awaryjna

Widok na miejsce w którym powstanie płot w granicy działki CDN

Widok na miejsce w którym powstanie płot w granicy działki CDN