– Aktualności

konkurs

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie …

BEBI

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Będę Biznesmenem – BeBi”. Jest to już VI edycja konkursu.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie …

Wielkopolska Szkoła Roku Wielkopolski Nauczyciel Roku

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach

Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

Tegoroczna edycja konkursów jest już szóstą z kolei. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących …

Studia Podyplomowe

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile rozpoczyna nabór na studia podyplomowe organizowane wspólnie z Akademią Nauk Stosownych im. St. Staszica w Pile (dawny PUSS). Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile otrzymała pozytywną opinię Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie złożonego wniosku o uruchomienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika …

Studia Podyplomowe

Informujemy, że kierunki studiów podyplomowych prowadzone  przez uczelnie wyższe w partnerstwie z CDN w Pile będą podane po 3 lipca

Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki. 

Projekt realizowany jest od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. i jest finansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W projekcie może wziąć udział 35 publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, po jednym z każdego powiatu. Celem głównym Projektu …

Plakat festiwal

W dniach 4-5 czerwca 2022 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odbywa się Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej.

To już XVIII edycja tego wydarzenia. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Plagi i medycyna". Jest to niezwykłe wydarzenie, które przenosi uczestników do epoki średniowiecza, kiedy to powstały fundamenty współczesnej …

Konferencja EKOszkoła

Zapraszamy na konferencję EKOszkoła na miarę XXI wieku, czyli ponysły i dobre praktyki na edukację ekologiczną prosto zs szkolnej ławki, które odbędzie się 6 czerwca 2022r w godz. 10.00 - 15.00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Doradca metodyczny

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski) dla przedmiotów:język polski jako obcy

 • język niemiecki
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • przyroda
 • wychowanie fizyczne
 • technika
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • nauczyciel bibliotekarz
 • nauczyciel pedagog
 • nauczyciel psycholog
 • kształcenie specjalne
 • pedagogika specjalna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie i profilaktyka
 • wychowanie przedszkolne
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Link do oferty: http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/05/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-10/

Back to top