– Aktualności

Konferencja „Edukacja dla demokracji. Problemy ekonomiczne, humanistyczne i społeczno-polityczne”
29 września 2023 r.

Zapraszamy nauczycieli, działaczy państwowych, samorządowych, studentów politologii, ekonomii oraz wszystkich zainteresowanych podejmowaniem problematyki demokracji, która stanowi istotny czynnik, determinujący rozwój współczesnych gospodarek.

Społeczeństwa niespiesznie uczą się demokracji, a procesy są wielopoziomowe. Obok szczebla globalnego i narodowego wyłania …

Logo Ko w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie …

Biuletyn 2023 nr 2

Kliknij, aby pobrać

W anturażu podobnym do ubiegłorocznego oddajemy w Państwa ręce kolejny Biuletyn „Wiadomości-Opinie-Materiały”. Jest to zestaw scenariuszy lekcji otwartych realizowanych przez nauczycieli w ramach awansu zawodowego. Scenariusze są dostępne na stronie www.cdn.pila.pl w zakładce „Publikacje”, a powiązane są z artykułami metodycznymi zaprezentowanymi w Biuletynie.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w przyszłości będą w pełni odpowiedzialni za otaczające nas środowisko naturalne oraz do nauczycieli, którzy poprzez przeprowadzenie gry wśród swoich podopiecznych umożliwią im zapoznanie się z wartościowymi treściami zawartymi w grze. Mając na uwadze, że nawyki proekologiczne powinny być́ wdrażane od najmłodszych lat, …

Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz

Szanowni Państwo,

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej wraz z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty serdecznie zapraszają na koncert połączony z wręczeniem nagród wybitnym uczniom z Polski oraz ze szkół polskich na całym świecie biorącym udział w III Ogólnopolskim Konkursie „Ignacy Jan Paderewski – pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki …

Wystawa

Doradca nauczycieli przedmiotów artystycznych Magdalena Kozak-Jabłońska zaprasza nauczycieli plastyki z powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego oraz wągrowieckiego do udziału w

I Wystawie Prac Plastycznych Uczniów Północnej Wielkopolski.

Wernisaż wystawy odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz.16.00 w niezwykle klimatycznej Galerii na Starym Rynku w Ujściu.

Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przyrody na szkolenie oraz warsztaty metodyczne: „Z Rodziną do Lasu”, które odbędą się w Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj Zamek w dniu 8 maja 2023 r. o godzinie 14:00

Gry terenowe, Lasoterapia jako formy aktywnego spędzania czasu z rodziną w lesie to tematy przewodnie spotkania.