Publikowanie artykułów

Redakcja czasopisma Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do publikowania opracowań poświęconych problematyce oświatowej.
Publikacje zamieszczamy na stronie internetowej w zakładce „Publikacje” jako:

  1. Biuletyn „Wiadomości-Opinie-Materiały”, ISSN 1429-6276;
  2. Repozytorium CDN;
  3. Scenariusze;
  4. Dobre praktyki;

W naszych Publikacjach zamieszczamy artykuły służące wymianie doświadczeń zawodowych w zakresie: dydaktyki, wychowania, zarządzania szkołą.
Zachęcamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami, działaniami innowacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi oraz wszelakimi refleksjami związanymi z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem.
Uważamy, że warto inspirować się wzajemnie, polecać dobre rozwiązania metodyczne i działania edukacyjne, czasami nie „wyważać już otwartych drzwi, a raczej otwierać nowe”.
Jak redagować teksty?
1. Problematyka i sposób jej zaprezentowania ma być adresowana do nauczycieli.
2. Forma wypowiedzi winna mieścić się w ramach wybranego gatunku (artykuł, esej, felieton, scenariusz lekcji itp.).
3. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej tekstów, wynikającej z norm poprawnościowych, do zmiany tytułu.
4. Ewentualne zmiany w układzie treści, skróty – w przypadku obszerniejszych artykułów, korekta stylu, wynikająca z dbałości o komunikatywność, będą konsultowane z autorem.
5. Materiały graficzne (zdjęcia, ilustracje) należy przesłać w osobnych plikach.
6. Optymalna długość tekstu wynosi około 10.000 znaków ze spacjami.

Uwaga!
Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).
Konsultacje na temat materiałów proponowanych do publikacji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, Katarzyna Kwaśnik, tel. 67 352 70 27 lub 606 752 151