Dyrekcja Centrum Doskonalenia w Pile zawiadamia, że wyjazdowa Akademia dla Dyrektora odbędzie się w dniach 28 luty do 1 marca 2024r. w Hotelu ARKA w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 11 . Rozpoczęcie akademii godz.13.00

Tematyka:

  1. Jak przeprowadzić ewaluacje skutecznego realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego.
  2. Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie wsparcia dla uczniów i rodzin w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wychowawczej roli rodziny.
  3. Realizacja nadzoru pedagogicznego w zakresie stosowania pomocy dydaktycznych w tym wykorzystania podręczników i książek pomocniczych.
  4. Doradztwo zawodowe – formy realizacji wsparcia w szkołach i placówkach.
  5. Diagnoza potrzeb szkół i placówek w zakresie doskonalenia i dokształcania.
  6. Rola nauczyciela doradcy metodycznego w wsparciu nauczyciela i dyrektora.

Zakończenie szkolenia:  1 marca  2024r. godz.12.00.

Dojazd we własnym zakresie.

Odpłatność za szkolenie : 950 złotych płatne na konto CDN w Pile do dnia 23.02.2024r.

Nr konta : 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720 ( z dopiskiem : Kołobrzeg).

Wszelkich informacji nt. w/w akademii udziela mgr Jolanta Midor – tel. 67 352 70 20.

Zgłoszenia na e-mail: j.midor@cdn.pila.pl  + dane do faktury.W przypadku rezygnacji prosimy o pilne powiadomienie.