Konferencja – Akcja Mediacje w szkole

Konferencja – Akcja Mediacje w szkole

16 marca 2024 r. o godz. 10:00

Nadnotecki Instytut UAM w Pile, ul Kołobrzeska 15

Celem konferencji jest propagowanie mediacji szkolnych i rówieśniczych jako sposobu budowania lepszej komunikacji i życzliwej atmosfery w szkole. Do podzielenia się dobrymi praktykami zaprosiliśmy największe autorytety w tym obszarze.

Grono prelegentek tworzą zawodowe mediatorki i prawniczki oraz nauczycielki praktykujące mediacje w swoich placówkach : dr. Ewelina Flatow-Kaleta, Krystyna Piotrowska, Beata Szkudlarek, Barbara Lupa-Sławatycka.

Pierwsza część konferencji będzie poświęcona wystąpieniom zaproszonych gości, druga natomiast, będzie miała charakter warsztatowy.

Strona konferencji