Biodegradacja to jest sensacja

W roku szkolnym 2023/2024 Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile zrealizowało projekt edukacyjny “Biodegradacja to jest sensacja”, którego byliśmy partnerem.

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a także kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Do projektu zgłosiło się 14 placówek edukacyjnych z terenu Piły i okolic. Łącznie było 340 uczestników w wieku od 3 do 19 lat. Projekt realizowany był w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkole ponadpodstawowej.

Projekt realizowany był od października 2023 roku do maja 2024 roku. Uczniowie przeprowadzali doświadczenia badające biodegradację różnych materiałów organicznych i nieorganicznych. Systematycznie kontrolowali stopień rozkładu produktów i uzupełniali karty doświadczeń. Wykorzystywali również pozostałości z badanych próbek organicznych w szkolnych ogródkach, a także tworzyli własne przestrzenie badawcze.

Projekt „Biodegradacja to jest sensacja” został zrealizowany zgodnie z założeniami i zyskał pozytywną ocenę. Uczestnicy docenili możliwość udziału w ciekawych doświadczeniach, a także możliwość zdobycia wiedzy na temat biodegradacji i celowości segregacji odpadów. Nauczyciele podkreślali przydatność projektu jako uzupełnienie edukacji ekologicznej.

19 czerwca uczestnicy projektu spotkali się w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w celu podsumowania i omówienia całorocznych działań projektowych. W spotkaniu uczestniczyła doradczyni metodyczna przyrody i biologii Edyta Piekarska, jako realizatorka i konsultantka ww. projektu.

Na spotkaniu podsumowującym inicjatorka projektu Anna Kałka, specjalistka ds. Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile, przedstawiła sprawozdanie i wnioskami. W spotkaniu brał udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w Pile Adam Standio, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w realizacji tego projektu. Uświadomiliśmy sobie ważność edukacji ekologicznej i konieczność angażowania dzieci i młodzieży w działania na rzecz ochrony środowiska.

Link do sprawozdania: https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/biodegradacja-to-jest-sensacja-podsumowanie-projektu-edukacyjnego