1 strona biuletynu 4/2022

Szanowni Państwo

Oddajemy w Państwa ręce ostatni, tegoroczny numer Biuletynu „Wiadomości-Opinie-Materiały”. Bieżący numer ma charakter refleksyjny, stąd mniej w nim zagadnień praktycznych, a więcej przemyśleń, wniosków, a czasem rekomendacji. Głos refleksyjny wynika z obserwacji wielu sytuacji edukacyjnych towarzyszących edukatorom w bieżącym roku szkolnym.

Biuletyn otwiera słowo o dobrostanie każdego z Nas, patrz Nauczyciela. To świetne spojrzenie na miejsce każdego z Nas w rzeczywistości dzisiejszej szkoły. „Co mogę, a czego nie”, jak radzić sobie z towarzyszącymi emocjami, tak, by praca w szkole była przyjemnością, a nie karą.

Kolejny temat to krajobraz i konieczność jego obserwacji. Obserwacji uczniów, tak, by funkcjonowali w nim świadomie i mądrze. Zajęcia w terenie oraz wędrowanie jest potrzebne, bodaj bardziej niż najlepszy film, podręcznik czy też wykład.

Obserwacje i współuczestniczenie w życiu szkoły było bodźcem do zwrócenia uwagi na mediacje rówieśnicze i ich niezaprzeczalne walory wychowawczo – profilaktyczne. To wspaniałe narzędzie rozwiązywania wielu rówieśniczych problemów z naciskiem na autonomię ucznia w myśl idei sprawiedliwości naprawczej.

Dobre praktyki. A jednak… Obie dotyczą pracy w przedszkolu. Pierwsza jest studium przypadku pokazującym istotne czynniki w pracy z dzieckiem z SPE. To autentyczne, emocjonalne a jednocześnie bardzo praktyczne i wieloaspektowe podejście do problemu. Natomiast druga jest przepisem na adaptację dziecka w przedszkolu.

Tradycyjnie Biuletyn zamyka rekomendacja książkowa będąca wizualną ucztą dla oka, pełną liryki, mówiącą o wykorzystaniu naszych talentów, myśli i marzeń.

Dopełnieniem tekstu są prace pani Anny Krause. To urocze, lekkie, ulotne prace wykonane suchą pastelą. Łączy je niezwykła delikatność i subtelność autorki wprowadzająca wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Tegoroczne życzenia są wyjątkowe, bo autorskie, wykorzystujące jedną z prac naszej pani Ani.