Breviarium kanonu kultury

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wykorzystania publikacji ,,Breviarium kanonu kultury” na lekcjach języka polskiego, etyki, filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

Uczestnicy otrzymają wyjątkowy egzemplarz wspomnianej wyżej książki, przykładowe scenariusze lekcji oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez ORE.

Celem “Breviarium…” jest udostępnienie kanonu kultury klasycznej w formie, która dostarcza nauczycielowi narzędzia metodyczne zgodnie z ideą edukacji klasycznej, co wpisuje się w realizację pierwszego kierunku polityki oświatowej.

Spotkania odbędą się(do wyboru):

10.01.2024 r. w godzinach 15:00 – 19:00

13.01. 2024r. w godzinach 9:00 – 13:00

w Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile, ul. Bydgoska 21.

Z uwagi na cenne materiały liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę przesłać do 5.01.2024r. na adres: b.jedraszczak@cdn.pila.pl

Kontakt: Beata Jędraszczak, tel. 67 352 70 16.