Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli doradców metodycznych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (powiaty: pilski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, wągrowiecki, złotowski) dla przedmiotów:język polski jako obcy

 • język niemiecki
 • matematyka
 • informatyka
 • fizyka
 • przyroda
 • wychowanie fizyczne
 • technika
 • wychowanie do życia w rodzinie
 • nauczyciel bibliotekarz
 • nauczyciel pedagog
 • nauczyciel psycholog
 • kształcenie specjalne
 • pedagogika specjalna
 • edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie i profilaktyka
 • wychowanie przedszkolne
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Link do oferty: http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2022/05/ogloszenie-o-wszczeciu-procedury-wylaniania-kandydatow-na-stanowiska-nauczycieli-doradcow-metodycznych-10/