Dzieci i młodzież edukują EKOlogicznie

26 września br. odbył się kolejny happening pn. „Dzieci i młodzież edukują EKOlogicznie” w ramach obchodów  Europejskiego Tygodnia  Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem  i zaangażowało dużą grupę nauczycieli, uczniów i rodziców z pilskich placówek oświatowych. Blisko 600 młodych uczestników pokazało, że w obliczu narastających problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem zasobów naturalnych i degradacją środowiska naturalnego wszelkie inicjatywy proekologiczne są bardzo ważne dla dobra naszej planety.

Edukacja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w promowaniu świadomości ekologicznej i mobilizowaniu społeczeństwa do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Poprzez dostarczanie rzetelnej wiedzy i faktów, edukacja ekologiczna pomaga ludziom zrozumieć skomplikowane zależności między działalnością człowieka, a stanem środowiska.

Działania edukacji ekologicznej skupiają się na promowaniu zrównoważonego stylu życia. Kształtują one postawy i zachowania prowadzące do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko. Edukacja ekologiczna zachęca do podejmowania działań, takich jak: oszczędzanie wody, ograniczenie zużycia wody, korzystanie z transportu publicznego, kupowanie lokalnych i ekologicznych produktów oraz ograniczenie produkcji odpadów. Wydarzenie nie udałoby się bez naszych partnerów, którzy uświetnili swoja obecnością happening na Pilskiej Wyspie. Wsparli na wystawcy przygotowujący swoje stoiska edukacyjne, prezentujący swoją działalność w kontekście proekologicznych treści: Altvater Spółka Eneris w Pile, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra w Pile, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile, Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszył się kącik czytelniczy Biblioteki Pedagogicznej w Pile – czytanie na trawie Teatrzyków Kamishibai o tematyce ekologicznej. Niesamowitym doświadczeniem  dla nas wszystkich był występ Orkiestry Recyklingowej pod kierownictwem pana Jacka Kwaśniaka z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Uczestniczy happeningu wzięli też udział w warsztatach gry na recyklingowych instrumentach.

Cieszymy się bardzo, że nasze działania w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju wsparła również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile, w której w dniach 20-25.09.23 przeprowadzone zostały warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Z kolei dla sympatyków kina w temacie proeko Regionalne Centrum Kultury przygotowało projekcję filmu Bigger than us, która odbędzie się 28.09.2023r.

Edukacja ekologiczna to nie tylko wiedza, ale i umiejętności, które mobilizują społeczności do działania, przy okazji można też się dobrze bawić, co było widoczne na Pilskiej Wyspie. Dziękujemy uczestnikom za obecność i zaangażowanie i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w PileEdyta Piekarska
doradca metodyczny – biologia, przyroda
tel. 601 522 726, e-mail: e.piekarska@cdn.pila.pl

Dzieci i młodzież edukują EKOlogicznie