Edukacja dostępna

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli specjalistów, nauczycieli ze szkół i przedszkoli ogólnodostępnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli i organizacji pozarządowych do udziału w konferencji online „Edukacja dostępna – jak najbliżej każdego dziecka”.

Wydarzenie odbędzie się 14 września. Zorganizuje je Instytut Badań Edukacyjnych. Konferencja inauguruje projekt „Accessible School for All” („Szkoła dostępna dla wszystkich”) realizowany przez IBE, UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Link ze szczegółami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-dostepna–jak-najblizej-kazdego-dziecka–zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji2