Logo IT UNICORN w NI UAM w Pile

II edycja Konkursu Technologii Informatycznych IT UNICORN w NI UAM w Pile

IT UNICORN powraca w wielkim stylu! Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II edycji Konkursu Technologii Informatycznych IT UNICORN organizowanego przez Nadnotecki Instytut UAM w Pile. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych rozwojem myślenia algorytmicznego wraz z doskonaleniem umiejętności programistycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-5 wszystkich kategorii szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest jeden z powiatów z poniższego zestawienia:

powiaty: chodzieski, chojnicki, czarnkowsko-trzcianecki, człuchowski, drawski, obornicki, pilski, szamotulski, szczecinecki, wałecki, wągrowiecki, złotowski.

Zespół konkursowy może składać się z max. dwojga uczniów z tej samej szkoły, zgłoszonych przez jednego opiekuna (nauczyciela z tejże szkoły). Uczestnictwo indywidualne uczniów, będzie traktowane na tych samych zasadach, co wystąpienia zespołowe. 

W tej edycji, podobnie jak poprzednio, zadbaliśmy przy wsparciu sponsora strategicznego Signify o nagrody na najwyższym poziomie. Dla laureatów przewidziane są: konsole Xbox, tablety i smartwatche. Dodatkowo Signify przygotowało niespodziankę – produkt Philips Hue dla nauczyciela prowadzącego laureata/ów.

Oczywiście przewidujemy drobne upominki od UAM dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu oraz niespodzianki od Partnera konkursu Jacobs Douwe Egberts dla ich nauczycieli prowadzących!

Konkurs przebiega w dwóch etapach: online i stacjonarnym.

ETAP I (ONLINE):  

  • przeprowadzany jest w charakterze otwartym, 
  • polega na rozwiązaniu zadania programistycznego przez ucznia/zespół uczniów i przesłaniu go wraz z dokumentem PDF, w którym uczestnik/zespół przedstawi/ą, jakie założenia algorytmiczne przyjął/przyjęli do napisania swojego programu  oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (skan lub zdjęcie) na adres: konkurspila@amu.edu.pl,
  • rozwiązania do I etapu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22.01.2024r. (poniedziałek) do godz. 23:59
  • Jeden nauczyciel może zgłosić dowolną liczbę uczestników konkursu

Treść zadania do rozwiązania w I etapie (online), formularz zgłoszeniowy oraz regulamin ze szczegółową specyfikacją dostępne są do pobrania na stronie: https://pila.amu.edu.pl/wiadomosci/ii-edycja-konkursu-technologii-informatycznych-it-unicorn!

Do II etapu zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy wykonali poprawnie zadanie konkursowe, przesłali je w terminie, a także dołączyli w mailu wypełniony formularz zgłoszeniowy (jeżeli uczestnik nie ma ukończonych 18 lat wtedy musi dołączyć także podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna zgodę na udział w konkursie – wzór dostępny wraz z formularzem zgłoszeniowym).

ETAP II (STACJONARNY):

  • odbędzie się w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile (ul. Kołobrzeska 15) w dniu 02 lutego 2024 r. o godz. 10:00.
  • Uczestnicy otrzymają do rozwiązania zadanie programistyczne dostosowane do poziomu nauczania szkoły średniej w zakresie informatyki i matematyki. Wszystkie szczegóły II etapu są opisane w Regulaminie Konkursu.

Mile widziane jest także zaangażowanie i wsparcie udziału w konkursie uczestnika bądź zespołu uczestników ze strony nauczyciela prowadzącego takie przedmioty jak informatyka czy matematyka.

Dodatkowo, nauczycieli, których uczniowie zakwalifikują się do II etapu konkursu, zapraszamy do udziału w warsztacie na temat: “Tata, a AI powiedział…” – o tym jak promptować efektywnie ze sztuczną inteligencją – który poprowadzi Maciej Danieluk – nauczyciel doradca metodyczny w zakresie informatyki w CDN w Pile, członek społeczności SuperBelfrzy RP, laureat konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019, certyfikowany trener Google dla Edukacji oraz trener i edukator umiejętności ICT.

Warsztat dla nauczycieli odbędzie się w czasie rozwiązywania przez uczniów finałowego zadania konkursowego.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: konkurspila@amu.edu.pl lub za pomocą aplikacji Messenger przez fanpage Instytutu: https://www.facebook.com/pilauam

Organizatorem konkursu technologii informatycznych o nazwie IT UNICORN jest filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

Sponsorem strategicznym konkursu jest Signify Poland sp. z o.o. oddział w Pile.

Partnerem konkursu jest Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.

Patronat honorowy nad konkursem objął Prorektor ds. kadr i rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Tadeusz Wallas.

Dokumenty do pobrania: