to temat przewodni nieodpłatnej konferencji organizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 na terenie Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Celem konferencji jest przedstawienie praktycznych sposobów implementowania wartości w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Do podzielenia się dobrymi praktykami zaprosiliśmy największe autorytety w tym obszarze.

Do udziału w konferencji zapraszamy czynnych nauczycieli i nauczycielki przedszkoli i szkół wszystkich poziomów kształcenia oraz edukatorów i edukatorki z instytucji okołooświatowych (takich jak organizacje pozarządowe, Muzea, Biblioteki, Domy Kultury itp.)

Zapraszamy również rodziców, uczniów oraz studentów.

Wśród prelegentów znajdą się wybitne osobowości ze świata edukacji: Anna Konarzewska, Jarosław Marek Spychała, Marta Florkiewicz – Borkowska i Sylwia Zawrot.

Pierwsza część konferencji będzie poświęcona wystąpieniom zaproszonych gości, druga natomiast, będzie miała charakter warsztatowy.

 Link do rejestracji (kliknij…)

Strona konferencji