Kontynuując cykl spotkań nauczycieli z folklorem, w myśl frazy: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” zaczerpniętej z wiersza Stanisława Jachowicza pt. „Wieś” Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile przy współpracy z Muzeum Ziemi Złotowskiej oraz z Biblioteką Pedagogiczną w Pile, Filią w Złotowie pragnie zaprosić nauczycieli na kolejną już, drugą konferencję metodyczną, zatytułowaną „Kolory Krajny”.

Konferencja odbędzie się 3 grudnia 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00 w budynkach Muzeum Ziemi Złotowskiej. Startujemy o godzinie 10:00 w Spichlerzu Złotowskim przy ul. Spichrzowej 9.

Przygotowana w formule warsztatów i spotkań z Twórcami regionu dostarczy gotowych rozwiązań metodycznych do prowadzenia zajęć z elementami sztuki ludowej na różnych przedmiotach oraz etapach edukacyjnych.

Wydarzenie jest wyjątkową okazją do tego, aby kolejny raz doświadczyć, że sztuka ludowa jest wspaniałą inspiracją do pracy z uczniami. Uprzejmie prosimy o wywieszenie załączonego plakatu w widocznym miejscu w szkole oraz o zachęcenie nauczycieli do udziału w konferencji.

Udział w wydarzeniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń (szczegóły na plakacie).

Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz materiały edukacyjne, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.