Departament Korzystania i Informacji o Środowisku wzorem lat ubiegłych przystępuje do realizacji kolejnej, VIII edycji Konkursu pn.

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” – „Grasz – dbasz o środowisko”.

Wszelkie informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja

Przydatne pliki: