pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Zapraszamy na otwarte spotkanie – seminarium wszystkich zainteresowanych pomocą psychologiczno-pedagogiczną (psychologów, pedagogów oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie), które odbędzie się 14 listopada 2023 r. w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15.

Rozpoczęcie seminarium planujemy na godz. 10:00;

Ze względów logistycznych prosimy o zarejestrowanie lub potwierdzenie udziału.

Kontakt: tel. 608 337442, b.jedraszczak@cdn.pila.pl

Link do rejestracji: https://tiny.pl/cl5bh

Program seminarium

10:00 – 10:15Otwarcie seminarium – mgr Grzegorz Bogacz;
10:15 – 11:00Karolina Gierat – Terapia i wsparcie dziecka w spektrum autyzmu
11:00 – 11:30Hanna Frycz – Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – wymiar praktyczny
11:30 – 12:00Mirosław Dzieniszewski – Nowe przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12:00 – 12:30Sesja posterowo – diagnostyczna
12:30 – 12:45Podsumowanie konferencji

Seminarium poprowadzi p. Beata Jędraszczak