Zapraszamy 9 stycznia 2023 r. (tj. poniedziałek) , godz. 15.00 – 18.00 do Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile, ul. Bydgoska 21, sala 200 na ostatnie spotkanie

Akademii  e – Nauczyciela Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Akademia e – Nauczyciela jest nieodpłatną formą wsparcia nauczycieli różnych przedmiotów, proponowaną jako cykl 5 spotkań w ciągu roku szkolnego. Mogą z niej korzystać nauczyciele zainteresowani danym tematem.

Temat: Prawidłowe i skuteczne wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych                         w procesach edukacyjnych

Prowadzący: Izabela Okrzesik-Frąckowiak Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się mailowo na adres: i.okrzesik-frackowiak@cdn.pila.pl