Projekt lustro

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego organizuje w 2023 roku bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – wychowawców klas szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Działanie ma na celu wsparcie szkół we wdrażaniu rekomendowanych programów profilaktycznych zmniejszających zagrożenie niekonstruktywnym zachowaniem i problemami psychicznymi uczniów.

Cykl szkoleń poprzedzi spotkanie informacyjne dla szkół i nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem Programu organizowane on-line w dniu 9 marca br. o godz. 10.00, które przybliży założenia Programu, a także doświadczenia nauczycieli już realizujących Projekt Lustro w swoich szkołach.

Więcej informacji:

Zaproszenie

Strona www.: www.projektlustro.pl

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych Opartych na Naukowych Podstawach: https://programyrekomendowane.pl