Spotkanie

Spotkanie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, dr. Igorem Bykowskim oraz konferencja szkoleniowa

„Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?” 7 czerwca 2024 r.

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie z dyrektorami szkół powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego, na którym zaprezentuje koncepcję pracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy.

Podczas spotkania odbędzie się także konferencja szkoleniowa nt. Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia? przygotowana przez panią Małgorzatę Dynowską oraz pana Pawła Biednego, nauczycieli konsultantów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Na konferencji omówione zostaną kwestie dotyczące procedury wprowadzania zmian w systemach oceniania szkolnego, roli oceny w szkole – jak oceniać, a nie tylko oceniać oraz sposobów i metod oceniania uczniów.

Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca 2024 r. w godzinach 9:00 – 13:15.

Miejsce spotkania: Aula I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile, ul. W. Pola11.

Agenda spotkania w załączeni.

Link do rejestracji: https://tiny.pl/ddbgx

Prosimy o zgłaszanie się po jednym przedstawicielu z danej szkoły/zespołu szkół.

Załącznik: Agenda spotkania