#MakeLovenotprzemoc 2022

25 listopada to Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet ustanowiony przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. Wielkopolska kampania włącza się do akcji poprzez 16 Dni

przeciw przemocy ze względu na płeć.

Akcja ma na celu popularyzowanie informacji o formach wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Kompleksowe informacje dostępne są na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.edu.pl