Szkola dostępna dla wszystkich

Projekt „Accessible School for All” – „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Instytut Badań Edukacyjnych, jako instytucja wdrażająca, rozpoczął realizację projektu „Accessible School for All” (ASA) – „Szkoła dostępna dla wszystkich” (SDW). Inicjatywa jest prowadzona we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i UNICEF oraz uczelniami i organizacjami pozarządowymi.

Link ze szczegółami:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-accessible-school-for-all–szkola-dostepna-dla-wszystkich