Trening zastępowania agresji antidotum na zachowania trudne uczniów

Dyrekcja Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zawiadamia o organizacji    16 godzinnego szkolenia: „Trening zastępowania agresji antidotum na zachowania trudne uczniów”.

Szkolenie odbędzie się w CDN w Pile ul. Bydgoska 21 w dniach:

18 marca 2023r. w godz. 9.00-15.00 – 8 godzin

01 kwietnia 2023r. w godz. 9.00-15.00 – 8 godzin

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z przyczynami trudności w opanowaniu emocji trudnych i zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży.
  2. Doskonalenie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia kolejnych etapów TZA : treningu wnioskowania moralnego, treningu kontroli złości, umiejętności społecznych oraz treningu empatii.

Autor programu: dr Romualda Kosmatka

Koszt szkolenia 120 złotych.

Wszelkich informacji nt. w/w szkolenia udziela Jolanta Midor.

Zgłoszenia na e-mail : j.midor@cdn.pila.pl lub telefonicznie 67 352 70 20.  Zgłoszenia na szkolenie: 10 marca 2023r.