Koferencja

„W poszukiwaniu równowagi w trudnych czasach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” – subregionalna konferencja naukowo-szkoleniowa odbędzie się już 17 lutego!

Miejsce konferencji: Nadnotecki Instytut UAM w Pile, wykłady i warsztaty w godz. 8.30-13.45.

Program konferencji (kliknij…)

Autorami programu oraz prowadzącymi są pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem wykładów i warsztatów skierowanych do nauczycieli (zarówno polskich, jak i ukraińskich) uczących w różnych typach szkół, jest wypracowanie wspólnego systemu wspomagania nauczycieli, którzy w obliczu trudnych sytuacji, takich jak wojna w Ukrainie, kryzys migracyjny, powinni potrafić regulować nie tylko własne emocje, ale również radzić sobie z szeregiem problemów natury pedagogicznej, psychologicznej i prawnej, z którymi spotykają się w swej pracy wychowawczej z uczniami. Uczestnicy warsztatów – nauczyciele i wychowawcy – zostaną zapoznani z technikami samoregulacji emocji oraz sposobami budowania atmosfery sprzyjającej współpracy uczniów pochodzących z Ukrainy z uczniami pochodzącymi z Polski.

– Jestem przekonana, że udział w konferencji będzie dla Państwa nauczycieli kluczem do zrozumienia emocji swoich oraz uczniów, poznania własnych zasobów oraz znacząco wpłynie na podniesie poziomu posiadanych już umiejętności radzenia sobie ze stresem. Serdecznie zapraszam i zapewniam, że będzie nie tylko rzeczowo i profesjonalnie, ale również ciekawie i miło. Z wyrazami szacunku – zaprasza Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych i Nadnotecki Instytut UAM w Pile.

p.s. Konferencja zostanie powtórzona także 17 marca b.r. (zapisy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, tel. 67 352 70 20, 67 352 70 22).