Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję oraz w warsztaty z edukatorami Lasów Państwowych, które odbędą się

28 listopada 2022 r. w Centrum Edukacji Leśnej Goraj – Zamek o godzinie 14:00.

Warsztaty rozpoczną się zajęciami w terenie. Spotkanie ma przybliżyć miejsca i zasoby okolicznych Nadleśnictw, w celu planowania lekcji lub wycieczek.

Pragniemy również przedstawić propozycje spędzania wolnego czasu z rodziną w lesie

i podpowiedzieć nauczycielom, jak zachęcać rodziny swoich uczniów do tej aktywności, a tym samym zdobywania wiedzy o lesie i jego mieszkańcach .

Link do zgłoszenia

https://forms.office.com/r/iNgZkQ3Ytk