Zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile było współorganizatorem otwartych zajęć edukacyjnych na świeżym powietrzu – z okazji Światowego Dnia Mokradeł, która odbyła się 26 marca na terenach leśnych na granicy miasta Piły. Pomimo deszczowego poranka w zajęciach #OutdoorEducation wzięło udział 130. uczestników. Pod przewodnictwem dr. Pawła M. Owsiannego (dyrektora pilskiej filii UAM i naszego głównego w CDN w Pile) oraz leśników z Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, można było się nie tylko dowiedzieć, ale doświadczyć jakie skutki zmian klimatu dotyczą ekosystemów mokradłowych i lasu. Nauka na świeżym powietrzu przywraca łączność z przyrodą, uważność na poznawanie złożonego świata, wpływa pozytywnie na motywację do dalszej nauki i relacji społecznych oraz zwiększa innowacyjność, wiedzę i rozwój dla przyszłych pokoleń.

Załączamy fotorelację udostępnioną przez NI UAM w Pile.

Do zobaczenia na Wiosennej Wycieczce Uniwersyteckiej planowanej na 29 kwietnia oraz Nocy w Lesie 12 mają – w tym roku tematem będzie pytanie: Dokąd tupta nocą jeż? 

Organizatorzy:

 @Nadnotecki Instytut UAM w Pile

 @Nadleśnictwo Zdrojowa Góra, Lasy Państwowe

 @PTL Koło przy UAM w Pile

 @Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

#JestemwLesie – #JestemNaTorfowisku

#ŁączyNasWoda #ŁącząNasDrzewa

#ŁączyNasEdukacja #UAM #Lasy #PTL #CDNPiła #UAMdobryKLIMAT #naturalnieUAM