EDUKACJA ZDROWOTNA jest WAŻNA!

Zapraszamy na konferencję

„EDUKACJA ZDROWOTNA jest WAŻNA!”

Organizatorzy:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Nadnotecki Instytut UAM w Pile 

Termin: 9 kwiecień 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Nadnotecki Instytut UAMw Pile, ul. Kołobrzeska 15

Cel:

 • Stworzenie przestrzeni do dyskusji o edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach.
 • Zapoznanie uczestników z celami i założeniami projektu edukacji żywieniowej Junior Edu-Żywienie.
 • Podniesienie świadomości na temat znaczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie edukacji zdrowotnej.

Program konferencji:

Część wykładowa:

 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – Założenia, realizacja oraz badania przeprowadzone w projekcie Junior Edu-Żywienie.
 • prof. dr hab. Jadwiga Hamułka – Zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży w opinii uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.
 • prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina – Organizacja żywienia w szkołach podstawowych – wyniki badań i rekomendacje.
 • dr n. med. Elżbieta Holec – Przyczyny samookaleczeń i samobójstw u dzieci i młodzieży

Dodatkowe informacje o wykładowcach – Kliknij, aby pobrać

Część panelowa (do wyboru):

 • Panel A: Krystyna Gutkowska, Jadwiga Hamułka, Ewa Czarniecka-Skubina – JEŻowe inspiracje i plany dalszych działań.
 • Panel B: Alicja Grzegorczyk – Przedsięwzięcia edukacji zdrowotnej rekomendowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Pile dla placówek oświatowych.
 • Panel C: Kamila Rossa – Zero waste w innowacyjnym ujęciu, jako narzędzie edukujące dzieci i młodzież.

Zgłoszenia:

Udział w konferencji zgłaszamy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego:

https://forms.office.com/e/CNFutcjehL  Zapraszamy do udziału!