– Kino za rogiem

Po sukcesie jakim zakończył się projekt budowy czterech Małych Kin Społecznościowych w Mieścisku, Rychwale, Starym Mieście i Strzałkowie zadecydowano o ponownym wzięciu udziału w naborze wniosków WRPO, w poddziałaniu 4.4.1, dedykowanym Małym Kinom Społecznościowym, wspólnie z większą ilością samorządów z regionu. Do Stowarzyszenia dołączyło …

Back to top